RODO

Doradztwo
Wdrożenia
Szkolenia
Outsourcing

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. nazywane Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, które ustalone zostało w celu ujednolicenia prawa i swobodnego przepływu danych osobowych w ramach UE. Dzięki wdrożonym przepisom RODO mieszkańcy Unii Europejskiej mają lepszą kontrolę nad swoimi danymi zaś dla różnych organizacji wprowadza szereg zasad i praw, które muszą stosować przy przetwarzaniu danych osobowych.

RODO ma na celu przyczyniać się do tworzenia przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz unii gospodarczej, do postępu społeczno-gospodarczego, do wzmacniania i konwergencji gospodarek na rynku wewnętrznym, a także do pomyślności ludzi.

PROFESJONALIZM

WYSOKA JAKOŚĆ

100 % SATYSFAKCJI

Doradztwo RODO

Realizujemy doradztwo i konsultacje w zakresie RODO. Nasi konsultanci wyróżniają się indywidualnym podejściem do każdego z naszych Klientów, doborem odpowiedniej strategii, dopasowanej do profilu i specyfiki danego przedsiębiorstwa. Jeśli potrzebujesz wsparcia w prowadzeniu właściwej ochrony danych osobowych przetwarzanych w Twoim przedsiębiorstwie, bądź masz wątpliwości czy właściwie ją realizujesz skorzystaj z doradztwa naszych konsultantów. 

Wdrożenia RODO

Kompleksowa usługa wdrożenia wymagań RODO uwzględnia m.in.:

 • Spotkania u Klienta w celu poznania specyfiki pracy danej firm oraz zachodzących w niej procesów; audit zerowy RODO- ocena aktualnego stanu ochrony danych osobowych
 • Analiza ryzyka
 • Kompleksowe opracowanie dokumentacji RODO oraz określenie nowych zasad zarządzania koniecznych do implementacji w przedsiębiorstwie,
 • Przygotowanie kadry pracowniczej do pracy w systemie; zapoznanie z nowo opracowaną dokumentacją oraz przeszkolenie z wymagań RODO (ogólne szkolenie z wymagań RODO, szkolenie dla Inspektora Danych Osobowych/auditorów wewnętrznych bądź inne szkolenia- według uznania Klienta) oraz zapoznanie pracowników z nowo opracowaną dokumentacją
 • Przeprowadzenie audytu wewnętrznego RODO wraz z ocena skuteczności funkcjonowania nowo wprowadzonych zasad

Szkolenia RODO

Szkolenie z wymagań RODO

Cel szkolenia:  Zapoznanie z wymaganiami prawnymi w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z zasadami wynikającymi z Rozporządzenia RODO.

Profil uczestnika: : Szkolenie dedykowane jest do wszystkich przedsiębiorstw i organizacji, w szczególności do pracowników zajmujących się Ochroną Danych Osobowych, Inspektorów Danych Osobowych, kierownictwa średniego szczebla oraz osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Przebieg szkolenia: Szkolenie składa się z części teoretycznej wraz z warsztatem umiejętności praktycznych.

I. W ramach części teoretycznej omówione zostaną szczegółowo nw. zagadnienia wraz z  przykładami zastosowania w organizacji:

 1. Wprowadzenie do RODO; czym jest ochrona danych osobowych i dlaczego obecnie jest istotna?
 2. Szczegółowe omówienie i interpretacja wymagań rozporządzenia RODO;
  1. zasady przetwarzania danych osobowych,
  2. podstawowe prawa i wolności w zakresie przetwarzania danych osobowych,
  3. obowiązki organizacji jako administratora danych
  4. obowiązki administratora wynikające z praw osób fizycznych
  5. inspektor ochrony danych- rola i zadania
  6. sankcje
  7. organy nadzorcze

  II. W ramach części warsztatowej podczas realizacji praktycznych ćwiczeniach uczestnik pozna:

   1. w jaki sposób chronić dane – środki prewencyjne i zaradcze;
   2. analiza ryzyk- jak jej dokonać;
   3. skuteczne formy wdrożenia bezpieczeństwa danych ospowych;
   4. dokumentacja, co należy udokumentować – zakres, forma.

  Szkolenie zakończone jest egzaminem, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia wydane przez firmę szkoleniową zarejestrowaną w RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych), uznawane przez jednostki certyfikujące.

  Trenerzy: szkolenie prowadzą auditorzy i trenerzy jednostek certyfikujących

  Miejsce szkolenia: Poznań

  Czas trwania szkolenia: 2 dni (8 h)

  Cena: 399,00 netto + VAT

      Szkolenie Inspektor Ochrony Danych

      Cel szkolenia:  Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie dostosowania do wymagań Rozporządzenia RODO.

      Profil uczestnika: : Szkolenie dedykowane jest dla Inspektorów Danych Osobowych.

      Przebieg szkolenia: Szkolenie składa się z części teoretycznej wraz z warsztatem umiejętności praktycznych.

      I. W ramach części teoretycznej omówione zostaną szczegółowo nw. zagadnienia wraz z przykładami zastosowania w organizacji:

      1. Wprowadzenie do RODO; czym jest ochrona danych osobowych i dlaczego obecnie jest istotna?
      2. Szczegółowe omówienie i interpretacja wymagań rozporządzenia RODO;
       1. zasady przetwarzania danych osobowych,
       2. podstawowe prawa i wolności w zakresie przetwarzania danych osobowych,
       3. obowiązki organizacji jako administratora danych,
       4. obowiązki administratora wynikające z praw osób fizycznych,
       5. sankcje,
       6. organy nadzorcze,
      3.  Inspektor Ochrony Danych Osobowych- rola i uprawnienia
       1. kim jest IOD i jakie są jego zadania oraz rola
       2. jakie uprawnienia posiada IOD
       3. wymagania wobec IOD
       4. odpowiedzialność IOD

       II. W ramach części warsztatowej podczas realizacji praktycznych ćwiczeniach uczestnik pozna:

        1. metody analizowania ryzyka dla przetwarzania danych (operacyjne i DIPA)
        2. metody opracowywania dokumentacja wraz z przykładowymi wzorami
        3. systemy, normy i narzędzia wspierające utrzymanie systemu bezpieczeństwa danych osobowych jako dobra praktyka RODO

        Szkolenie zakończone jest egzaminem, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia wydane przez firmę szkoleniową zarejestrowaną w RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych), uznawane przez jednostki certyfikujące.

        Trenerzy: szkolenie prowadzą auditorzy i trenerzy jednostek certyfikujących

        Miejsce szkolenia: Poznań

        Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 h)

        Cena: 799,00 zł + VAT

         Szkolenia specjalne z wymagań RODO- według wymagań Klienta

         Przygotowujemy szkolenia indywidualnie opracowane na potrzeby naszych Klientów. Do częstej tematyki wybieranej przez naszych Klientów należą:

         • Jak przetwarzać dane osobowe pracowników (dane kadrowe) zgodnie z wymogami RODO i Kodeksu Pracy?
         • Czym jest rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych?
         • RODO dla Działu Kadr

         Outsourcing RODO

         • Doradztwa oraz współudział w zakresie przygotowania i utrzymania dokumentacji z zakresu RODO obowiązującego w organizacji.
         • Planowanie, nadzór oraz współudział w audytach wewnętrznych/inspekcjach zasad przetwarzania danych osobowych zgodnie
         • Planowanie, opracowywanie danych oraz współudział w ocenie funkcjonowania zasad przetwarzania dach osobowych przez Administratora Danych.
         • Prowadzeniu szkoleń dla pracowników organizacji z zakresu zasad przetwarzania dnach osobowych (wstępne, okresowe).
         • Pełnienie funkcji inspektora Ochrony Danych Osobowych w organizacji (opcjonalnie)

         Usługa realizowana jest na podstawie umowy o współpracy z formą rozliczenia ryczałtowego miesięcznego lub godzinowego.

         Koszt usługi uzależniony jest od wielkości organizacji, liczby procesów przetwarzania danych oraz stosowanych metod przetwarzania

         pl_PLPolish