DOSTARCZAMY SKUTECZNE ROZWIĄZANIA

Skorzystaj z naszej usługi outsourcingu

Pakiet Standard

ISO

Pakiet Standard

W ramach usługi outsourcingu ISO PAKIET STANDARD wspieramy organizacje w zakresie:

 • Opracowania, utrzymania i aktualizacja dokumentów procesów, procedur, instrukcji), oraz prowadzenie ewidencji w/w dokumentacji,
 • Opracowania i bieżącej modyfikacji dokumentów systemowych, w celu zapewnienia ich aktualności,
 • Współudział w wykonywaniu analizy ryzyka dla procesów
 • Organizowania i prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu systemu zarządzania
 • Prowadzenia nadzoru nad audytami wewnętrznymi, działaniami korekcyjnymi, korygującymi i doskonalącymi,
 • Śledzenie zmian i nowych trendów w zakresie – informowanie o nich Klienta
 • Udział w audytach certyfikujących

Usługa realizowana jest na podstawie umowy o współpracy z formą rozliczenia ryczałtowego miesięcznego lub godzinowego.

Koszt usługi uzależniony jest od wielkości organizacji, ilości systemów utrzymywanych w organizacji, liczby lokalizacji.

Pakiet comfort

ISO

Pakiet Comfort

W ramach usługi outsourcingu ISO PAKIET COMFORT wspieramy organizacje w zakresie:

 • Opracowania, utrzymania i aktualizacja dokumentów procesów, procedur, instrukcji), oraz prowadzenie ewidencji w/w dokumentacji,
 • Opracowania i bieżącej modyfikacji dokumentów systemowych, w celu zapewnienia ich aktualności,
 • Współudział w wykonywaniu analizy ryzyka dla procesów
 • Organizowania i prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu systemu zarzadzania
 • Prowadzenia nadzoru nad audytami wewnętrznymi, działaniami korekcyjnymi, korygującymi i doskonalącymi,
 • Śledzenie zmian i nowych trendów w zakresie – informowanie o nich Klienta
 • Udział w audytach certyfikujących
 • Opracowywaniu niezbędnych sprawozdań z zakresu funkcjonowania systemu dla potrzeb najwyższego kierownictwa, w tym określających potrzeby związane z doskonaleniem systemu
 • Organizowaniu i uczestnictwie w spotkaniach z pracownikami z zakresu systemu zarządzania
 • Reprezentowaniu organizacji podczas audytów klienta
 • Udziału w rozpatrywaniu reklamacji, zwrotów i ewentualnych wycofań wyrobu z rynku,
 • Współpraca z jednostkami certyfikującymi w zakresie doskonalenia systemu zarządzania oraz utrzymywanie certyfikatu zgodności z wymaganiami normy,

Usługa realizowana jest na podstawie umowy o współpracy z formą rozliczenia ryczałtowego miesięcznego lub godzinowego.

Koszt usługi uzależniony jest od wielkości organizacji, ilości systemów utrzymywanych w organizacji, liczby lokalizacji.

pakiet premium

RODO

Pakiet Premium

W ramach usługi outsourcingu RODO wspieramy organizacje w zakresie:

 • Doradztwa oraz współudział w zakresie przygotowania i utrzymania dokumentacji z zakresu RODO obowiązującego w organizacji.
 • Planowanie, nadzór oraz współudział w audytach wewnętrznych/inspekcjach zasad przetwarzania danych osobowych zgodnie RODO.
 • Planowanie, opracowywanie danych oraz współudział w ocenie funkcjonowania zasad przetwarzania dach osobowych przez Administratora Danych.
 • Prowadzeniu szkoleń dla pracowników organizacji z zakresu zasad przetwarzania dnach osobowych (wstępne, okresowe).
 • Pełnienie funkcji inspektora Ochrony Danych Osobowych w organizacji (opcjonalnie)

Usługa realizowana jest na podstawie umowy o współpracy z formą rozliczenia ryczałtowego miesięcznego lub godzinowego.

Koszt usługi uzależniony jest od wielkości organizacji, liczby procesów przetwarzania danych oraz stosowanych metod przetwarzania.

Zainteresował Cię któryś z pakietów?

Prześlij nam swój formularz

pl_PLPolish