Wdrożenia ISO 9001

Kompleksowa usługa wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015 uwzględnia m.in.:

 • Spotkania u Klienta w celu poznania specyfiki pracy danej firmy oraz zachodzących w niej procesów; audit zerowy ISO 9001:2015
 • Kompleksowe opracowanie dokumentacji ISO 9001:2015
 • Przygotowanie kadry pracowniczej do pracy w systemie; zapoznanie z nowo opracowaną dokumentacją oraz przeszkolenie z wymagań normy ISO 9001:2015 (ogólne szkolenie z wymagań normy ISO 9001:2015, szkolenie dla auditorów wewnętrznych, szkolenie dla Pełnomocnika ds. SZJ- według uznania Klienta) oraz zapoznanie pracowników z nowo opracowaną dokumentacją
 • Przeprowadzenie audytu wewnętrznego ISO 9001:2015, wykonanie przeglądu zarządzania oraz przygotowania do certyfikacji ISO 9001:2015
 • Wsparcie i obecność w trakcie auditu trzeciej strony (audi certyfikacyjny)

Doradztwo ISO 9001

Doradztwo i konsultacje w zakresie normy ISO 9001 dla przedsiębiorstw pracujących według zasad Systemu Zarządzania Jakością oraz firm zastanawiających się nad implementacją systemu. Nasi konsultanci wyróżniają się indywidualnym podejściem do każdego z naszych Klientów, doborem odpowiedniej strategii, dopasowanej do profilu i specyfiki danego przedsiębiorstwa. Jeśli potrzebujesz wsparcia w zarządzanym przez siebie Systemem Zarządzania Jakością, chcesz wprowadzić w nim zmiany bądź zupełnie nie wiesz czym jest system i od czego zacząć pracę nad jego wdrożeniem, zapraszamy do skorzystania z naszego doradztwa.

 

Szkolenia ISO 9001

Szkolenie z wymagań normy ISO 9001

Cel szkolenia:  Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie dostosowania do nowych wymagań systemu ISO 9001:2015.
Profil uczestnika: Szkolenie dedykowane jest do pracowników objętych systemem zarządzania jakościowego, kierownictwa średniego szczebla oraz osób zainteresowanych tematyką szkolenia.
Przebieg szkolenia: Szkolenie składa się z części teoretycznej wraz z warsztatem umiejętności praktycznych.

I. W ramach części teoretycznej omówione zostaną szczegółowo nw. zagadnienia wraz z przykładami zastosowania w organizacji:

1. Wprowadzenie do jakości; czym jest jakość i dlaczego obecnie jest istotna

2. Szczegółowe omówienie i interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015;

  • kontekst organizacji,
  • przywództwo,
  • planowanie,
  • wsparcie,
  • działania operacyjne,
  • ocena efektów działania,

II. W ramach części warsztatowej podczas realizacji praktycznych ćwiczeniach uczestnik pozna:

  • narzędzia i metody analizowania kontekstu organizacji,
  • metody opisywana procesów,
  • narzędzia i metody analizy ryzyka i szans,
  • zasady ustalania mierników do procesów.

Szkolenie zakończone jest egzaminem, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia wydane przez firmę szkoleniową  zarejestrowaną W RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych), uznawane przez jednostki certyfikujące.

Trenerzy: szkolenie prowadzą auditorzy i trenerzy jednostek certyfikujących
Miejsce szkolenia: Poznań
Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 h)
Cena: 799,00 netto + VAT 

   Szkolenie Pełnomocnik ISO 9001
   Cel szkolenia: Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie utrzymywania systemu ISO 9001:2015 w organizacji oraz zadań i odpowiedzialności osoby zarządzającej systemem.
   Profil uczestnika: Szkolenie dedykowane jest do pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie systemem zarządzania jakościowego.
   Przebieg szkolenia: Szkolenie składa się z części teoretycznej wraz z warsztatem umiejętności praktycznych.

   I. W ramach części teoretycznej omówione zostaną szczegółowo nw. zagadnienia wraz z przykładami zastosowania w organizacji:

   1. Szczegółowe omówienie i interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015;

    • kontekst organizacji,
    • przywództwo,
    • planowanie,
    • wsparcie,
    • działania operacyjne,
    • ocena efektów działania,
    • Wymagania dot. certyfikacji ISO 9001:2015.

   II. W ramach części warsztatowej podczas realizacji praktycznych ćwiczeniach uczestnik pozna:

   1. rodzaje wymaganej dokumentacji:

    • dokumentowanie wymogów ISO 9001:2015
    • planowanie i tworzenie dokumentacji systemu ISO 9001:2015
    • nadzór nad udokumentowaną informacją

   2. odpowiedzialność i zaangażowanie Najwyższego Kierownictwa

    • obowiązki i uprawnienia Pełnomocnika ds. ISO 9001:2015
    • przegląd zarządzania
    • zarządzanie zasobami

   3. pomiary, analiza i doskonalenie wdrożonego systemu

    • monitorowanie i pomiary
    • postępowanie ze reklamacjami i niezgodnościami
    • działania korygujące i zapobiegawcze
    • doskonalenie systemu zarządzania

   4. zarządzanie audytami wewnętrznymi

   Szkolenie zakończone jest egzaminem, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia wydane przez firmę szkoleniową zarejestrowaną W RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych), uznawane przez jednostki certyfikujące.

   Trenerzy: szkolenie prowadzą auditorzy i trenerzy jednostek certyfikujących.
   Miejsce szkolenia: Poznań
   Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 h)
   Cena: 799,00 netto + VAT

    Szkolenie Auditor wewnętrzny ISO 9001
    Cel szkolenia: Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie audytowania systemu ISO 9001:2015.
    Profil uczestnika: Szkolenie dedykowane dla auditorów wewnętrznych.
    Przebieg szkolenia: Szkolenie składa się z części teoretycznej wraz z warsztatem umiejętności praktycznych.

    I. W ramach części teoretycznej omówione zostaną szczegółowo nw. zagadnienia wraz z przykładami zastosowania w organizacji:

    1. Szczegółowe omówienie i interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015;

     • kontekst organizacji,
     • przywództwo,
     • planowanie,
     • wsparcie,
     • działania operacyjne,
     • ocena efektów działalności

    2. Wytyczne dotyczące audytowania według ISO 19011:2018;
    II. W ramach części warsztatowej podczas realizacji praktycznych ćwiczeniach uczestnik pozna:

     • realizacja auditu wewnętrznego – elementy auditu, inicjowanie, zbieranie
     • dowodów, pytania auditowe, zapisy z auditów
     • raport z auditu w tym sporządzanie raportów z audytów wewnętrznych
     • niezgodności; opisywanie niezgodności, rodzaje
     • działania poauditowe – korekcje, działania korygujące, doskonalenie,
     • sprawdzanie skuteczność auditu

    Szkolenie zakończone jest egzaminem, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia wydane przez firmę szkoleniową zarejestrowaną W RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych), uznawane przez jednostki certyfikujące.

    Trenerzy: szkolenie prowadzą auditorzy i trenerzy jednostek certyfikujących.
    Miejsce szkolenia: Poznań
    Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 h)
    Cena: 799,00 netto + VAT

    Szkolenia specjalne z wymagań normy ISO 9001- według wymagań Klienta

    Przygotowujemy szkolenia indywidualnie opracowane na potrzeby naszych Klientów. Do częstej tematyki wybieranej przez naszych Klientów należą: analiza ryzyka- jak właściwie dokonać jej analizy w przedsiębiorstwie? Najwyższe kierownictwo- za co jest odpowiedzialne, jaka jest jego rola w SZJ?

    pl_PLPolish