Wdrożenie ISO 45001

Kompleksowa usługa wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy ISO 45001:2018 uwzględnia m.in.:

   • Spotkania u Klienta w celu poznania specyfiki pracy danej firmy oraz zachodzących w niej procesów; audit zerowy ISO 45001:2018
    Kompleksowe opracowanie dokumentacji ISO 45001:2018
   • Przygotowanie kadry pracowniczej do pracy w systemie; zapoznanie z nowo opracowaną dokumentacją oraz przeszkolenie z wymagań normy ISO 45001:2018 (ogólne szkolenie z wymagań normy ISO 45001:2018, szkolenie dla auditorów wewnętrznych, szkolenie dla Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy- według uznania Klienta) oraz zapoznanie pracowników z nowo opracowaną dokumentacją
   • Przeprowadzenie audytu wewnętrznego ISO 45001:2018, wykonanie przeglądu zarządzania oraz przygotowania do certyfikacji ISO 45001:2018
   • Uczestnictwo i wsparcie w trakcie auditu trzeciej strony (audi certyfikacyjny)

Doradztwo ISO 45001

Doradztwo i konsultacje w zakresie normy ISO 45001 dla przedsiębiorstw pracujących według zasad Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higiena Pracy oraz firm zastanawiających się nad implementacją systemu. Nasi konsultanci wyróżniają się indywidualnym podejściem do każdego z naszych Klientów, doborem odpowiedniej strategii, dopasowanej do profilu i specyfiki danego przedsiębiorstwa.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w zarządzanym przez siebie Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, chcesz wprowadzić w nim zmiany bądź zupełnie nie wiesz czym jest system i od czego zacząć pracę nad jego wdrożeniem, zapraszamy do skorzystania z naszego doradztwa.

Szkolenia ISO 45001

Szkolenie z wymagań normy ISO 45001

Cel szkolenia: Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie dostosowania do wymagań systemu ISO 45001:2018
Profil uczestnika: Szkolenie dedykowane jest do pracowników objętych Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, kierownictwa średniego szczebla oraz osób zainteresowanych tematyką szkolenia.
Przebieg szkolenia: Szkolenie składa się z części teoretycznej wraz z warsztatem umiejętności praktycznych.

I. W ramach części teoretycznej omówione zostaną szczegółowo nw. zagadnienia wraz z przykładami zastosowania w organizacji:

1.Szczegółowe omówienie i interpretacja wymagań normy ISO 45001:2018;

  • kontekst organizacji,
  • przywództwo i uczestnictwo pracowników,
  • planowanie,
  • wsparcie,
  • obsługa,
  • ocena wyników,

II. W ramach części warsztatowej podczas realizacji praktycznych ćwiczeniach uczestnik pozna:

  • zasady i metodologie szacowania ryzyka BHP dla procesów;
  • zasady ustalania procesów komunikacji i konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami;
  • zasady nadzorowania dostawców pod katem BHP;
  • współpraca z interesariuszami – zasady, korzyści, metody, odpowiedzialności w organizacji;
  • zasady zarządzania incydentami BHP w organizacji.

Szkolenie zakończone jest egzaminem, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia wydane przez firmę szkoleniową zarejestrowaną W RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych), uznawane przez jednostki certyfikujące.

Trenerzy: szkolenie prowadzą auditorzy i trenerzy jednostek certyfikujących
Miejsce szkolenia: Poznań
Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 h)
Cena: 799,00 netto

Szkolenie Pełnomocnik ISO 45001

Cel szkolenia: Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie utrzymywania systemu ISO 45001:2018 w organizacji.
Profil uczestnika: Szkolenie dedykowane jest do pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Przebieg szkolenia: Szkolenie składa się z części teoretycznej wraz z warsztatem umiejętności praktycznych.

I. W ramach części teoretycznej omówione zostaną szczegółowo nw. zagadnienia wraz z przykładami zastosowania w organizacji:
1.Szczegółowe omówienie i interpretacja wymagań normy ISO 45001:2018;

  • kontekst organizacji,
  • przywództwo i uczestnictwo pracowników,
  • planowanie,
  • wsparcie,
  • obsługa,
  • ocena wyników,
  • doskonalenie.

2. Wymagania dot. certyfikacji ISO 45001:2018,
II. W ramach części warsztatowej podczas realizacji praktycznych ćwiczeniach uczestnik pozna:

  • rodzaje wymaganej dokumentacji
  • dokumentowanie wymogów ISO 45001:2018
  • planowanie i tworzenie dokumentacji systemu ISO 45001:2018
  • nadzór nad udokumentowaną informacją
  • odpowiedzialność i zaangażowanie Najwyższego Kierownictwa
  • obowiązki i uprawnienia Pełnomocnika ds. ISO 45001:2018
  • przegląd zarządzania
  • pomiary, analiza i doskonalenie wdrożonego systemu
  • monitorowanie i pomiary procesów BHP oraz ryzyka i szans BHP
  • postępowanie z incydentami i niezgodnościami
  • działania korygujące i zapobiegawcze
  • doskonalenie systemu zarządzania
  • zarządzanie audytami wewnętrznymi

Szkolenie zakończone jest egzaminem, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia wydane przez firmę szkoleniową zarejestrowaną W RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych), uznawane przez jednostki certyfikujące.

Trenerzy: szkolenie prowadzą auditorzy i trenerzy jednostek certyfikujących.
Miejsce szkolenia: Poznań
Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 h)
Cena: 799,00 netto + VAT

Szkolenie Auditor wewnętrzny IS0 45001

Cel szkolenia: Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie dostosowania do wymagań systemu ISO 45001:2018.
Profil uczestnika: Szkolenie dedykowane jest dla auditorów wewnętrznych.
Przebieg szkolenia: Szkolenie składa się z części teoretycznej wraz z warsztatem umiejętności praktycznych.

I. W ramach części teoretycznej omówione zostaną szczegółowo nw. zagadnienia wraz z przykładami zastosowania w organizacji:

1.Szczegółowe omówienie i interpretacja wymagań normy ISO 4501:2018:

  • kontekst organizacji,
  • przywództwo i uczestnictwo pracowników,
  • planowanie,
  • wsparcie,
  • obsługa,
  • ocena wyników,
  • doskonalenie.

2. Wytyczne dotyczące audytowania według ISO 19011:2018;
II. W ramach części warsztatowej podczas realizacji praktycznych ćwiczeniach uczestnik pozna:

  • realizacja auditu wewnętrznego – elementy auditu, inicjowanie, zbieranie dowodów, pytania auditowe, zapisy z auditów
  • raport z auditu w tym sporządzanie raportów z audytów wewnętrznych
  • niezgodności; opisywanie niezgodności, rodzaje niezgodności,
  • działania poauditowe – korekcje, działania korygujące, doskonalenie, sprawdzanie skuteczność auditu

Szkolenie zakończone jest egzaminem, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia wydane przez firmę szkoleniową zarejestrowaną W RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych), uznawane przez jednostki certyfikujące.

Trenerzy: szkolenie prowadzą auditorzy i trenerzy jednostek certyfikujących.
Miejsce szkolenia: Poznań
Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 h)
Cena: 799,00 netto

pl_PLPolish