Wdrożenia ISO 27001

Kompleksowa usługa wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO 27001:2017 uwzględnia m.in.:

  • Spotkania u Klienta w celu poznania specyfiki pracy danej firmy oraz zachodzących w niej procesów; audit zerowy ISO 27001:2017
  • Kompleksowe opracowanie dokumentacji ISO 27001:2017
  • Przygotowanie kadry pracowniczej do pracy w systemie; zapoznanie z nowo opracowaną dokumentacją oraz przeszkolenie z wymagań normy ISO 27001:2017 (ogólne szkolenie z wymagań normy ISO 27001:2017, szkolenie dla auditorów wewnętrznych, szkolenie dla Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji- według uznania Klienta) oraz zapoznanie pracowników z nowo opracowaną dokumentacją
  • Przeprowadzenie audytu wewnętrznego ISO 27001:2017, wykonanie przeglądu zarządzania oraz przygotowania do certyfikacji ISO 27001:2017
  • Uczestnictwo i wsparcie w trakcie auditu trzeciej strony (audi certyfikacyjny)

Doradztwo ISO 27001

Doradztwo i konsultacje w zakresie normy ISO 27001 dla przedsiębiorstw pracujących według zasad Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz firm zastanawiających się nad implementacją systemu. Nasi konsultanci wyróżniają się indywidualnym podejściem do każdego z naszych Klientów, doborem odpowiedniej strategii, dopasowanej do profilu i specyfiki danego przedsiębiorstwa.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w zarządzanym przez siebie Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem i Informacji, chcesz wprowadzić w nim zmiany bądź zupełnie nie wiesz czym jest system i od czego zacząć pracę nad jego wdrożeniem, zapraszamy do skorzystania z naszego doradztwa.

Szkolenia ISO 27001

Szkolenie z wymagań normy ISO 27001

Cel szkolenia: Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie dostosowania do nowych wymagań systemu ISO 27001:2017
Profil uczestnika: Szkolenie dedykowane jest do pracowników objętych systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji, kierownictwa średniego szczebla oraz osób zainteresowanych tematyką szkolenia.
Przebieg szkolenia: Szkolenie składa się z części teoretycznej wraz z warsztatem umiejętności praktycznych.
I. W ramach części teoretycznej omówione zostaną szczegółowo nw. zagadnienia wraz z przykładami zastosowania w organizacji:
1. Wprowadzenie do bezpieczeństwa informacji;
2.Szczegółowe omówienie i interpretacja wymagań normy ISO 27001:2017;

  • kontekst organizacji,
  • przywództwo,
  • planowanie,
  • wsparcie,
  • funkcjonowanie/ (realizacja),
  • ocena efektywności,
  • Zabezpieczenia – Załącznik A i wymagania normy ISO 27002

II. W ramach części warsztatowej podczas realizacji praktycznych ćwiczeniach uczestnik pozna:

  • zasady planowania, wdrożenia i utrzymania SZBI w organizacji;
  • zasady wraz z wzorami do opracowania dokumentacji;
  • metody analizowania ryzyka wraz z planowaniem zabezpieczeń i działań zapobiegawczych;
  • zasady tworzenia deklaracji stosowania.

Szkolenie zakończone jest egzaminem, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia wydane przez firmę szkoleniową zarejestrowaną W RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych), uznawane przez jednostki certyfikujące.

Trenerzy: szkolenie prowadzą auditorzy i trenerzy jednostek certyfikujących
Miejsce szkolenia: Poznań
Czas trwania szkolenia: 3 dni (24 h)
Cena: 1099,00 + VAT

Szkolenie Pełnomocnik ISO 27001

Cel szkolenia: Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie utrzymywania systemu ISO 27001:2017 w organizacji.
Profil uczestnika: Szkolenie dedykowane jest do pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Przebieg szkolenia: Szkolenie składa się z części teoretycznej wraz z warsztatem umiejętności praktycznych.
I. W ramach części teoretycznej omówione zostaną szczegółowo nw. zagadnienia wraz z przykładami zastosowania w organizacji:

1.Szczegółowe omówienie i interpretacja wymagań normy ISO 27001:2017;

  • kontekst organizacji,
  • przywództwo,
  • planowanie,
  • wsparcie,
  • funkcjonowanie/ (realizacja),
  • ocena efektywności,
  • Zabezpieczenia – Załącznik A i wymagania normy ISO 27002
  • Wymagania dot. certyfikacji ISO 27001:2017,

II. W ramach części warsztatowej podczas realizacji praktycznych ćwiczeniach uczestnik pozna:

  • rodzaje wymaganej dokumentacji
  • dokumentowanie wymogów ISO 27001:2017
  • planowanie i tworzenie dokumentacji systemu ISO 27001: 2017
  • nadzór nad udokumentowaną informacją
  • odpowiedzialność i zaangażowanie Najwyższego Kierownictwa
  • obowiązki i uprawnienia Pełnomocnika ds. ISO 27001: 2017
  • przegląd zarządzania
  • zarządzanie ryzykiem w SZBI
  • pomiary, analiza i doskonalenie wdrożonego systemu
  • monitorowanie i pomiary procesów oraz skuteczności wdrożonych zabezpieczeń
  • niezgodności i akcje zapobiegawcze, doskonalenie systemu zarządzania
  • zarządzanie audytami wewnętrznymi

Szkolenie zakończone jest egzaminem, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia wydane przez firmę szkoleniową zarejestrowaną W RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych), uznawane przez jednostki certyfikujące.

Trenerzy: szkolenie prowadzą auditorzy i trenerzy jednostek certyfikujących.
Miejsce szkolenia: 2
Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 h)
Cena: 799,00

Szkolenie Auditor wewnętrzny IS0 27001

Cel szkolenia: Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie dostosowania do wymagań systemu ISO 27001:2013
Profil uczestnika: Szkolenie dedykowane jest dla auditorów wewnętrznych.
Przebieg szkolenia: Szkolenie składa się z części teoretycznej wraz z warsztatem umiejętności praktycznych.

I.W ramach części teoretycznej omówione zostaną szczegółowo nw. zagadnienia wraz z przykładami zastosowania w organizacji:
1.Szczegółowe omówienie i interpretacja wymagań normy ISO 27001:2013;

  • kontekst organizacji,
  • przywództwo,
  • planowanie,
  • wsparcie,
  • funkcjonowanie/ (realizacja),
  • ocena efektywności,
  • Zabezpieczenia – Załącznik A i wymagania normy ISO 27002

2.Wytyczne dotyczące audytowania według ISO 19011:2018;

II. W ramach części warsztatowej podczas realizacji praktycznych ćwiczeniach uczestnik pozna:

  • realizacja auditu wewnętrznego – elementy auditu, inicjowanie, zbieranie dowodów, pytania auditowe, zapisy z auditów
  • raport z auditu w tym sporządzanie raportów z audytów wewnętrznych
   niezgodności; opisywanie niezgodności, rodzaje niezgodności
  • działania poauditowe – korekcje, działania korygujące, doskonalenie, sprawdzanie skuteczność auditu

Szkolenie zakończone jest egzaminem, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia wydane przez firmę szkoleniową zarejestrowaną W RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych), uznawane przez jednostki certyfikujące.

Trenerzy: szkolenie prowadzą auditorzy i trenerzy jednostek certyfikujących.
Miejsce szkolenia: Poznań
Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 h)
Cena: 799,00 netto VAT

Szkolenia specjalne z wymagań normy ISO 27001- według wymagań Klienta

Przygotowujemy szkolenia indywidualnie opracowane na potrzeby naszych Klientów. Do częstej tematyki wybieranej przez naszych Klientów należą:

  • Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji.
  • Metody i narzędzia właściwego zarządzania bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie.
  • Jak wdrożyć skuteczny System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji?
pl_PLPolish