Wdrożenie FSSC 22000

Pomagamy przedsiębiorstwom we właściwej implementacji zasad standardu FSSC 22000. Opracowujemy niezbędną dokumentacje oraz szkolimy kadrę pracowniczą z nowych zasad zarządzania koniecznych. Przeprowadzamy audyt wewnętrzny wraz z ocena skuteczności funkcjonowania nowo wprowadzonych zasad w celu zweryfikowania skuteczności systemu oraz przygotowania przedsiębiorstwa do certyfikacji. Zapewniamy również uczestnictwo i wsparcie w trakcie auditu trzeciej strony (audi certyfikacyjny).

Doradztwo FSSC 22000

Świadczymy usługę profesjonalnego doradztwa w zakresie wymagań standardu FSSC 22000. Nasi konsultanci wyróżniają się indywidualnym podejściem do każdego z naszych Klientów, doborem odpowiedniej strategii, dopasowanej do profilu i specyfiki danego przedsiębiorstwa. Jeśli potrzebujesz wsparcia we właściwym utrzymywaniu systemu FSSC 22000 bądź zastanawiasz się nad wdrożeniem systemu w swoim przedsiębiorstwie skorzystaj z doradztwa naszych konsultantów.

Szkolenia FSSC 22000

Szkolenie z wymagań FSSC 22000

Cel szkolenia:  Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie dostosowania do wymagań systemu ISO FSSC 22000

Profil uczestnika: Szkolenie dedykowane jest do pracowników objętych Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, kierownictwa średniego szczebla oraz osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Przebieg szkolenia:

 1. Wprowadzenie do bezpieczeństwa żywności; czym jest i dlaczego obecnie jest istotne?
 2. Wprowadzenie do standardu FSSC 22000 wersja 4.1
 3. Omówienie wymagań standardu ISO 22000
 4. Odpowiedzialność najwyższego kierownictwa
 5. System zarządzania bezpieczeństwem produktu
 6. Zarządzanie zasobami
 7. Planowanie i realizacja wyrobów bezpiecznych
 8. Walidacja, weryfikacja i doskonalenie
 9. Omówienie normy FSSC 2200:2017 wersja 4.1:
  • główne elementy
  • ISO 22000
  • ISO 9001
  • programy wstępne (PRP)
  • zarządzanie usługami
  • nadzór nad personelem
  • znakowanie produktu
  • obrona żywności (food defense)
  • zapobieganie oszustwom żywności (food fraud)
  • korzystanie z logo
  • zarządzanie alergenami
  • monitorowanie środowiska
 10. Dobre Praktyki według ISO/TS 22002-1:2009

   Szkolenie zakończone jest egzaminem, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia wydane przez firmę szkoleniową zarejestrowaną w RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych), uznawane przez jednostki certyfikujące.

   Trenerzy: szkolenie prowadzą auditorzy i trenerzy jednostek certyfikujących

   Miejsce szkolenia: Poznań

   Czas trwania szkolenia: 2 dni  (16 h)

   Cena: 899,00 netto + VAT

   Szkolenie Pełnomocnik FSSC 22000

   Cel szkolenia:  Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie dostosowania do wymagań systemu ISO FSSC 22000

   Profil uczestnika: Szkolenie dedykowane dla Pomocników Bezpieczeństwem Żywności.

   Przebieg szkolenia:

   1. Wprowadzenie do bezpieczeństwa żywności; czym jest i dlaczego obecnie jest istotne?
   2. Omówienie najważniejszych wymagań standardu FSSC 22000
   3. Regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności
   4. Najważniejsze definicje związane z systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności
   5. Wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o normy
    • FSSC 22000:2017 wersja 4.1.
    • ISO/TS 22002-1:2009
    • ISO 22000:2005
   6. Pełnomocnika FSSC 22000- omówienie zasad i odpowiedzialności
   7. Niezbędna dokumentacja standardu FSSC 22000
   8. Ćwiczenia praktyczne z opracowywania dokumentacji systemowej

   Szkolenie zakończone jest egzaminem, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia wydane przez firmę szkoleniową zarejestrowaną w RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych), uznawane przez jednostki certyfikujące.

   Trenerzy: szkolenie prowadzą auditorzy i trenerzy jednostek certyfikujących

   Miejsce szkolenia: Poznań

   Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 h)

   Cena: 799,00 netto + VAT

   Szkolenie Auditor wewnętrzny FSSC 22000

   Cel szkolenia:  Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie dostosowania do wymagań systemu ISO FSSC 22000

   Profil uczestnika: Szkolenie dedykowane jest dla audytów wewnętrznych Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności.

   Przebieg szkolenia:

   1. Omówienie najważniejszych wymagań standardu FSSC 22000
   2. Regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności
   3. Najważniejsze definicje związane z systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności
   4. Kluczowe wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o normy
    • FSSC 22000:2017 wersja 4.1.
    • ISO/TS 22002-1:2009
    • ISO 22000:2005
   5. Audyt wewnętrzny
    1. Rodzaje audytów i precyzyjne określanie celu audytu
    2. Planowanie i przygotowanie do audytu
     • program audytów
     • plan audytu
     • opracowywanie list kontrolnych
    3. Przeprowadzenie audytu i dokumentowanie wyników audytu
     • interpretacja obserwacji z audytów stosunku do wymagań normy
     • definicja i identyfikacja niezgodności
     • formułowanie i dokumentowanie niezgodności
     • wymagania związane z dokumentowaniem niezgodności
     • działania korygujące
    4. Prowadzenie wywiadów audytowych
   6. Warsztaty praktyczne

         Szkolenie zakończone jest egzaminem, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia wydane przez firmę szkoleniową zarejestrowaną w RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych), uznawane przez jednostki certyfikujące.

         Trenerzy: szkolenie prowadzą auditorzy i trenerzy jednostek certyfikujących

         Miejsce szkolenia: Poznań

         Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 h)

         Cena: 799,00 netto + VAT

         pl_PLPolish