Szkolenia SMETA

Szkolenie SMETA

Cel szkolenia:  Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie właściwego przygotowania przedsiębiorstwa do Audytu Etycznego wg SMETA

Profil uczestnika: Szkolenie dedykowane jest do przedsiębiorstw korzystających z bazy Sedex, kierownictwa średniego szczebla oraz osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Przebieg szkolenia:

  1. Standardy etyczne na świecie
  2. Niezależne inicjatywy oraz narzędzia dla oceny stopnia wdrożenia i stosowania zasad społecznej odpowiedzialności
  3. Czym jest SMETA?
  4. Kodeks ETI – interpretacja wymagania i sposoby spełniania wymagań, dodatkowe elementy SMETA
  5. Omówienie najczęstszych niezgodności, obserwacji oraz dobrych praktyk
  6. Prezentacja raportów
  7. Funkcjonowanie platformy SEDEX – interpretacja, procedury rejestracji i niezależnej weryfikacji

Szkolenie zakończone jest egzaminem, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia wydane przez firmę szkoleniową zarejestrowaną w RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych), uznawane przez jednostki certyfikujące.

Trenerzy: szkolenie prowadzą auditorzy i trenerzy jednostek certyfikujących.

Miejsce szkolenia: Poznań

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (8 h)

Cena:  399,00 netto + VAT

pl_PLPolish