Wdrożenie SA 8000

Kompleksowa usługa wdrożenia wymagań SA 8000 uwzględnia m.in.:

 • Spotkania u Klienta w celu poznania specyfiki pracy danej firm oraz zachodzących w niej procesów; audit zerowy SA 8000
 • Kompleksowe opracowanie dokumentacji SA 8000 oraz określenie nowych zasad zarządzania koniecznych do implementacji w przedsiębiorstwie,
 • Przygotowanie kadry pracowniczej do pracy w systemie; zapoznanie z nowo opracowaną dokumentacją oraz przeszkolenie z wymagań SA 8000 (ogólne szkolenie z wymagań SA 8000, szkolenie dla auditorów wewnętrznych, szkolenie dla Pełnomocnika SA 8000, bądź inne szkolenia- według uznania Klienta) oraz zapoznanie pracowników z nowo opracowaną dokumentacją
 • Przeprowadzenie audytu wewnętrznego SA 8000 wraz z ocena skuteczności funkcjonowania nowo wprowadzonych zasad, wykonanie przeglądu zarządzania oraz przygotowania do certyfikacji SA 8000
 • Uczestnictwo i wsparcie w trakcie auditu trzeciej strony (audi certyfikacyjny)

Doradztwo SA 8000

Doradztwo i konsultacje w zakresie SA 8000. Nasi konsultanci wyróżniają się indywidualnym podejściem do każdego z naszych Klientów, doborem odpowiedniej strategii, dopasowanej do profilu i specyfiki danego przedsiębiorstwa. Jeśli potrzebujesz wsparcia we właściwym utrzymywaniu systemu SA 8000 bądź zastanawiasz się nad wdrożeniem systemu w swoim przedsiębiorstwie skorzystaj z doradztwa naszych konsultantów.

 

Szkolenia SA 8000

Szkolenie z wymagań SA 8000

Cel szkolenia:  Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie dostosowania do nowych wymagań standardu SA 8000

Profil uczestnika: Szkolenie dedykowane jest do pracowników objętych systemem standardu SA 8000, kierownictwa średniego szczebla oraz osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Przebieg szkolenia: 

 1. Wprowadzenie do standardu SA 8000
 2. Omówienie obszarów w odniesieniu do zasad społecznych:
  • Praca dzieci
  • Praca przymusowa
  • Zdrowie i bezpieczeństwo 
  • Wolność zrzeszania się oraz prawo do negocjacji zbiorowych 
  • Dyskryminacja 
  • Kary dyscyplinarne 
  • Godziny pracy 
  • Wynagrodzenie
 3. Systemy zarządzania

Szkolenie zakończone jest egzaminem,  po zdaniu którego uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia wydane przez firmę szkoleniową  zarejestrowaną w RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych), uznawane przez jednostki certyfikujące.

Trenerzy: szkolenie prowadzą auditorzy i trenerzy jednostek certyfikujących

Miejsce szkolenia: Poznań

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 h)

Cena: 799,00 netto + VAT

pl_PLPolish