Polityka prywatności

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Kontakt:

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy kierować za pomocą formularza kontaktowego lub telefonicznie pod numerem tel. 515 291 178.

Informacja o przetwarzanych danych klientów, dostawców

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest A&S Consulting Sylwia Bojanowska Dekert, ul. Szyszkowa 11, 62-023 Szczytniki, NIP 666-173-50-03, Regon 302251688. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy.

 

W przypadku nie podania danych nie będziemy mogli realizować ww. celu.

Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu w celu spełniania wymagań prawnych (5 lat po zakończeniu roku rachunkowego) bądź na czas trwania okresu gwarancji/ roszczeń.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są:

 • osoby upoważnione przez A&S Consulting do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
 • podmioty, którym A&S Consulting zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

Informujemy, że Pan/Pani jako właściciel danych osobowych ma prawo do żądania od naszej firmy:

 • dostępu do swoich danych,
 • możliwości ich sprostowania/uzupełnienia,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wyrażeniu sprzeciwu do przetwarzania
 • cofnięcia zgody.

Źródło pochodzenia danych osobowych: bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

Posiada Pan/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2 tel.: 22 860 70 86.

Informacja o przetwarzanych danych klientów, dostawców

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest A&S Consulting Sylwia Bojanowska Dekert, ul. Szyszkowa 11, 62-023 Szczytniki, NIP 666-173-50-03, Regon 302251688.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji do firmy A&S Consulting. Podstawa prawna art. 6 ust.1 lit b RODO oraz Ustawa  z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 108 t.j.)- w szczeg. Art. 221 ust.1.

W przypadku nie podania danych nie będziemy mogli realizować wyżej wymienionego celu.

Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania procesu rekrutacji i zostaną niezwłocznie usunięte, nie dłużej niż w terminie 30 dni, po jej zakończeniu . 

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są:

 • osoby upoważnione przez A&S Consulting do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
 • podmioty, którym A&S Consulting zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

Informujemy, że Pan/Pani jako właściciel danych osobowych ma prawo do żądania od naszej firmy:

 • dostępu do swoich danych,
 • możliwości ich sprostowania/uzupełnienia,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wyrażeniu sprzeciwu do przetwarzania
 • cofnięcia zgody.

Źródło pochodzenia danych osobowych: bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

Posiada Pan/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2 tel.: 22 860 70 86.

pl_PLPolish