Wdrożenie ISO 26000

Kompleksowa usługa wdrożenia wymagań ISO 26000 uwzględnia m.in.:

 • Spotkania u Klienta w celu poznania specyfiki pracy danej firm oraz zachodzących w niej procesów; audit zerowy ISO 26000
 • Kompleksowe opracowanie dokumentacji ISO 26000 oraz określenie nowych zasad zarządzania koniecznych do implementacji w przedsiębiorstwie,
  Przygotowanie kadry pracowniczej do pracy w systemie; zapoznanie z nowo opracowaną dokumentacją oraz przeszkolenie z wymagań ISO 26000 (ogólne szkolenie z wymagań ISO 26000, szkolenie dla auditorów wewnętrznych, szkolenie dla Pełnomocnika ISO 26000, bądź inne szkolenia- według uznania Klienta) oraz zapoznanie pracowników z nowo opracowaną dokumentacją
 • Przeprowadzenie audytu wewnętrznego ISO 26000 wraz z ocena skuteczności funkcjonowania nowo wprowadzonych zasad, wykonanie przeglądu zarządzania

Doradztwo ISO 26000

Doradztwo i konsultacje w zakresie ISO 26000. Nasi konsultanci wyróżniają się indywidualnym podejściem do każdego z naszych Klientów, doborem odpowiedniej strategii, dopasowanej do profilu i specyfiki danego przedsiębiorstwa. Jeśli potrzebujesz wsparcia we właściwym utrzymywaniu systemu ISO 26000 bądź zastanawiasz się nad wdrożeniem systemu w swoim przedsiębiorstwie skorzystaj z doradztwa naszych konsultantów.

Szkolenia ISO 26000

Szkolenie z wymagań ISO 26000

Cel szkolenia: Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie dostosowania do wymagań standardu ISO 26000
Profil uczestnika: Szkolenie dedykowane jest do firm kładących nacisk w swym zarządzaniu na CSR oraz ponoszącą odpowiedzialność społeczną i środowiskową. Szkolenie przeznaczone głownie dla najwyższego kierownictwa, kierownictwa średniego szczebla oraz osób zainteresowanych tematyką szkolenia.
Przebieg szkolenia:
1. Wprowadzenie do CSR; czym jest i dlaczego obecnie jest istotny?
2. Szczegółowe omówienie i interpretacja zasad standardu ISO 26000;
3. Omówienie kluczowych obszarów normy ISO 26000
4. Ład organizacyjny
5. Prawa człowieka:

  • Należyta staranność,
  • Sytuacje zagrożenia praw człowieka,
  • Unikanie współudziału,
  • Rozpatrywanie skarg,
  • Dyskryminacja i grupy szczególnie wrażliwe,
  • Prawa obywatelskie: osobiste i polityczne,
  • Prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne,
  • Fundamentalne zasady i prawa w pracy

6. Praktyki z zakresu pracy:

  • Zatrudnienie i stosunki pracy,
  • Warunki pracy i ochrona socjalna,
  • Dialog społeczny,
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • Rozwój człowieka i szkolenia i w miejscu pracy.

7.Środowisko:

  • Zapobieganie zanieczyszczeniom,
  • Zrównoważone wykorzystanie zasobów,
  • Łagodzenie skutków oraz adaptacja do zmian klimatu,
  • Ochrona środowiska, różnorodność biologiczna i przywracanie siedlisk przyrodniczych.

8. Uczciwe praktyki operacyjne:

  • Przeciwdziałanie korupcji,
  • Odpowiedzialne angażowanie się w działalność polityczną,
  • Uczciwa konkurencja,
  • Promowanie społecznej odpowiedzialności w łańcuchu wartości,
  • Poszanowanie praw własności.

9. Zagadnienia konsumenckie:

  • Uczciwy marketing, prawdziwe i obiektywne informacje oraz uczciwe praktyki dotyczące umów,
  • Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo konsumentów,
  • Zrównoważona konsumpcja,
  • Obsługa konsumenta, wsparcie oraz reklamacje i rozstrzyganie sporów,
  • Ochrona danych i prywatności konsumenta,
  • Dostęp do podstawowych usług,
  • Edukacja i świadomość.

10. Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej:

  • Zaangażowanie społeczne,
  • Edukacja i kultura,
  • Tworzenie miejsc pracy i rozwijanie umiejętności,
  • Rozwój i dostęp do technologii,
  • Tworzenie bogactwa i dochodu,
  • Zdrowie,
  • Inwestycje społeczne.

Szkolenie zakończone jest egzaminem, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia wydane przez firmę szkoleniową zarejestrowaną W RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych), uznawane przez jednostki certyfikujące.

Trenerzy: szkolenie prowadzą auditorzy i trenerzy jednostek certyfikujących
Miejsce szkolenia: Poznań
Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 h)
Cena: 899,00 netto + VAT

Szkolenia specjalne z wymagań ISO 26000- według wymagań Klienta

Przygotowujemy szkolenia indywidualnie opracowane na indywidualne potrzeby naszych Klientów. Chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu.

pl_PLPolish