Wdrożenia ISO 22000

Kompleksowa usługa wdrożenia wymagań ISO 22000 uwzględnia m.in.:

  • Spotkania u Klienta w celu poznania specyfiki pracy danej firm oraz zachodzących w niej procesów; audit zerowy ISO 22000
  • Kompleksowe opracowanie dokumentacji ISO 22000 oraz określenie nowych zasad zarządzania koniecznych do implementacji w przedsiębiorstwie,
  • Przygotowanie kadry pracowniczej do pracy w systemie a także zapoznanie z nowo opracowaną dokumentacją oraz przeszkolenie z wymagań ISO 22000 (ogólne szkolenie z wymagań ISO 22000, szkolenie dla auditorów wewnętrznych, szkolenie dla Pełnomocnika ISO 22000, bądź inne szkolenia- według uznania Klienta) oraz zapoznanie wszystkich pracowników z nowo opracowaną dokumentacją
  • Przeprowadzenie audytu wewnętrznego ISO 22000wraz z ocena skuteczności funkcjonowania nowo wprowadzonych zasad, wykonanie przeglądu zarządzania oraz przygotowania do certyfikacji ISO 22000
  • Uczestnictwo i wsparcie w trakcie auditu trzeciej strony (audi certyfikacyjny)

Doradztwo ISO 22000

Doradztwo i konsultacje w zakresie ISO 22000. Nasi konsultanci wyróżniają się indywidualnym podejściem do każdego z naszych Klientów, doborem odpowiedniej strategii, dopasowanej do profilu i specyfiki danego przedsiębiorstwa.

Jeśli potrzebujesz wsparcia we właściwym utrzymywaniu systemu ISO 22000 bądź zastanawiasz się nad wdrożeniem systemu w swoim przedsiębiorstwie skorzystaj z doradztwa naszych konsultantów.

Szkolenia ISO 22000

Szkolenie z wymagań ISO 22000

Cel szkolenia: Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie dostosowania do wymagań systemu ISO 22000:2018.
Profil uczestnika: Szkolenie dedykowane jest do pracowników objętych Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, kierownictwa średniego szczebla oraz osób zainteresowanych tematyką szkolenia.
Przebieg szkolenia: Szkolenie składa się z części teoretycznej wraz z warsztatem umiejętności praktycznych.

I. W ramach części teoretycznej omówione zostaną szczegółowo nw. zagadnienia wraz z przykładami zastosowania w organizacji:
1. Wprowadzenie do bezpieczeństwa żywności; czym jest i dlaczego obecnie jest istotne?
2. Szczegółowe omówienie i interpretacja wymagań normy ISO 22000:2018;

  • kontekst organizacji,
  • przywództwo,
  • planowanie,
  • wsparcie,
  • działania operacyjne w tym HACCP,
  • ocena efektów działania,

II. W ramach części warsztatowej podczas realizacji praktycznych ćwiczeniach uczestnik pozna:

  • Narzędzia do określania ryzyk i szans, zasady ustalania celów, narzedzia planowanie zmian
  • Metody i mierniki oceny efektywności działania
  • Powiązania ISO 22000:2018 oraz ISO 9001:2015
  • Powiązania HACCP i ISO 22000:2018

Szkolenie zakończone jest egzaminem, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia wydane przez firmę szkoleniową zarejestrowaną W RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych), uznawane przez jednostki certyfikujące.

Trenerzy: szkolenie prowadzą auditorzy i trenerzy jednostek certyfikujących
Miejsce szkolenia: Poznań
Czas trwania szkolenia: 1 dni (8 h)
Cena: 399,00 netto + VAT

Szkolenie Pełnomocnik ISO 22000

Cel szkolenia: Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie utrzymywania systemu ISO 22000:2018 w organizacji.
Profil uczestnika: Szkolenie dedykowane jest do pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności.
Przebieg szkolenia:

 1. Szczegółowe omówienie i interpretacja wymagań normy ISO 22000:2018;
  • kontekst organizacji,
  • przywództwo,
  • planowanie,
  • wsparcie,
  • działania operacyjne w tym HACCP,,
  • ocena efektów działania,

2. Certyfikacja systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności

  • Przebieg procesu certyfikacji
  • Przygotowanie organizacji do auditu certyfikującego
  • Auditowanie przez jednostkę certyfikującą
  • Nadzór nad systemem zarządzania

Szkolenie zakończone jest egzaminem, po zdaniu, którego uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia wydane przez firmę szkoleniową zarejestrowaną W RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych), uznawane przez jednostki certyfikujące.

Trenerzy: szkolenie prowadzą auditorzy i trenerzy jednostek certyfikujących.
Miejsce szkolenia: Poznań 
Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 h)
Cena: 399,00 netto + VAT

Szkolenie Auditor wewnętrzny ISO 22000

Cel szkolenia: Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie dostosowania do nowych wymagań systemu ISO 22000:2018.
Profil uczestnika: Szkolenie dedykowane jest  audytorów wewnętrznych lub kandydatów na audytorów wew.
Przebieg szkolenia: Szkolenie składa się z części teoretycznej wraz z warsztatem umiejętności praktycznych.
I. W ramach części teoretycznej omówione zostaną szczegółowo nw. zagadnienia wraz przykładami zastosowania w organizacji:
1. Szczegółowe omówienie i interpretacja wymagań normy ISO 22000:2018;

  • kontekst organizacji,
  • przywództwo,
  • planowanie,
  • wsparcie,
  • działania operacyjne w tym HACCP,
  • ocena efektów działalności

2. Wytyczne dotyczące audytowania według ISO 19011:2018;
II. W ramach części warsztatowej podczas realizacji praktycznych ćwiczeniach uczestnik pozna:

  • realizacja auditu wewnętrznego – elementy auditu, inicjowanie, zbieranie dowodów, pytania auditowe, zapisy z auditów
  • raport z auditu w tym sporządzanie raportów z audytów wewnętrznych
   niezgodności; opisywanie niezgodności, rodzaje niezgodności,
  • działania poauditowe – korekcje, działania korygujące, doskonalenie, sprawdzanie skuteczność auditu

Szkolenie zakończone jest egzaminem, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia wydane przez firmę szkoleniową zarejestrowaną W RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych), uznawane przez jednostki certyfikujące.

Trenerzy: szkolenie prowadzą auditorzy i trenerzy jednostek certyfikujących.
Miejsce szkolenia: Poznań
Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 h)
Cena: 899,00 netto + VAT

Szkolenia specjalne z wymagań ISO 22000- według wymagań Klienta

Przygotowujemy szkolenia indywidualnie opracowane na indywidualne potrzeby naszych Klientów. Chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu.

pl_PLPolish