Wdrożenia GMP+ B4

Kompleksowa usługa wdrożenia wymagań GMP + B4 uwzględnia m.in.:

 • Spotkania u Klienta w celu poznania specyfiki pracy danej firm oraz zachodzących w niej procesów; audit zerowy GMP + B4
 • Kompleksowe opracowanie dokumentacji GMP + B4 oraz określenie nowych zasad zarządzania koniecznych do implementacji w przedsiębiorstwie,
 • Przygotowanie kadry pracowniczej do pracy według zasad standardu; zapoznanie z nowo opracowaną dokumentacją oraz przeszkolenie z wymagań GMP + B4 (ogólne szkolenie z wymagań GMP + B4, szkolenie dla auditorów wewnętrznych, szkolenie dla Pełnomocnika GMP + B4, bądź inne szkolenia- według uznania Klienta) oraz zapoznanie pracowników z nowo opracowaną dokumentacją
 • Przeprowadzenie audytu wewnętrznego GMP + B4 wraz z ocena skuteczności funkcjonowania nowo wprowadzonych zasad, wykonanie przeglądu zarządzania oraz przygotowania do certyfikacji GMP + B4
 • Uczestnictwo i wsparcie w trakcie auditu trzeciej strony (audi certyfikacyjny)

Doradztwo GMP+ B4

Doradztwo i konsultacje w zakresie GMP + B4. Nasi konsultanci wyróżniają się indywidualnym podejściem do każdego z naszych Klientów, doborem odpowiedniej strategii, dopasowanej do profilu i specyfiki danego przedsiębiorstwa. Jeśli potrzebujesz wsparcia we właściwym utrzymywaniu systemu GMP + B4 bądź zastanawiasz się nad wdrożeniem systemu w swoim przedsiębiorstwie skorzystaj z doradztwa naszych konsultantów.

Szkolenia GMP+ B4

Szkolenie z wymagań GMP+ B4

Cel szkolenia:  Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie dostosowania do nowych wymagań standardu GMP+ B4

Profil uczestnika: Szkolenie dedykowane jest do pracowników objętych systemem GMP+B4, kierownictwa średniego szczebla oraz osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Przebieg szkolenia:

 1. Wprowadzenie do bezpieczeństwa pasz
 2. Terminologia, definicje;
 3. Wdrażanie systemu GMP+
  • odpowiedzialność zarządu
  • dokumentacja systemu
  • program warunków wstępnych (infrastruktura, konserwacja i higiena, identyfikacja i śledzenie produktów, EWS)
  • HACCP
  • kontrola działań operacyjnych (zakupy, brokerka, transport)
  • weryfikacja i usprawnienia (reklamacje, audyt wewnętrzny, ocena systemu zarządzania i usprawnienia)
 4. Omówienie wymagań normy GMP+ B4;
 5. Certyfikacja systemu GMP+ B4

   Szkolenie zakończone jest egzaminem, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia wydane przez firmę szkoleniową zarejestrowaną w RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych), uznawane przez jednostki certyfikujące.

   Trenerzy: szkolenie prowadzą auditorzy i trenerzy jednostek certyfikujących

   Miejsce szkolenia: Poznań

   Czas trwania szkolenia: 1 dni (8 h)

   Cena: 499,00 netto + VAT

   Szkolenie Pełnomocnik GMP+ B4

   Cel szkolenia:  Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie dostosowania do nowych wymagań standardu GMP+ B4

   Profil uczestnika: Szkolenie dedykowane jest dla osób pełniących funcie pełnomocnika  GMP+B4

   Przebieg szkolenia:

   1. Wprowadzenie do bezpieczeństwa pasz
   2. Terminologia, definicje;
   3. Wdrażanie systemu GMP+
    • odpowiedzialność zarządu
    • dokumentacja systemu
    • program warunków wstępnych (infrastruktura, konserwacja i higiena, identyfikacja i śledzenie produktów, EWS)
    • HACCP
    • kontrola działań operacyjnych (zakupy, brokerka, transport)
    • weryfikacja i usprawnienia (reklamacje, audyt wewnętrzny, ocena systemu zarządzania i usprawnienia)
   4. Omówienie wymagań normy GMP+ B4;
   5. Certyfikacja systemu GMP+ B4.
   6. Rola Pełnomocnika ds. GMP:
    • audyty wewnętrzne
    • przegląd systemu
    • weryfikacja i walidacja
    • postępowanie z wyrobem niezgodnym i EWS
    • doskonalenie systemu

   Szkolenie zakończone jest egzaminem, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia wydane przez firmę szkoleniową zarejestrowaną w RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych), uznawane przez jednostki certyfikujące.

    Trenerzy: szkolenie prowadzą auditorzy i trenerzy jednostek certyfikujących

    Miejsce szkolenia: Poznań

    Czas trwania szkolenia: 1 dni (8 h)

    Cena: 499,00 netto + VAT

    Szkolenie Auditor wewnętrzny GMP+ B4

    Cel szkolenia:  Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie dostosowania do nowych wymagań standardu GMP+ B4

    Profil uczestnika: Szkolenie dedykowane dla auditorów wewnętrznych GMP+B4.

    Przebieg szkolenia:

    1. Wprowadzenie do bezpieczeństwa pasz
    2. Terminologia, definicje;
    3. Wdrażanie systemu GMP+
     • odpowiedzialność zarządu
     • dokumentacja systemu
     • program warunków wstępnych (infrastruktura, konserwacja i higiena, identyfikacja i śledzenie produktów, EWS)
     • HACCP
     • kontrola działań operacyjnych (zakupy, brokerka, transport)
     • weryfikacja i usprawnienia (reklamacje, audyt wewnętrzny, ocena systemu zarządzania i usprawnienia)
    4. Zasady prowadzenia audytów wewnętrznych 
     • analiza niezgodności dotyczących standardów GMP+ B4
     • zasady stwierdzania i interpretacji niezgodności (ćwiczenia z wykorzystania wiedzy zdobytej w pierwszym dniu szkolenia)
    5. Praktyczne i prawne aspekty funkcjonowania systemu GMP+ w firmie produkcyjnej

    Szkolenie zakończone jest egzaminem, po zdaniu, którego uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia wydane przez firmę szkoleniową zarejestrowaną W RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych), uznawane przez jednostki certyfikujące.

    Trenerzy: szkolenie prowadzą auditorzy i trenerzy jednostek certyfikujących

    Miejsce szkolenia: Poznań

    Czas trwania szkolenia: 1 dni (8 h)

    Cena: 499,00 netto + VAT

    Szkolenia specjalne z wymagań GMP+ B4- według wymagań Klienta

    Przygotowujemy szkolenia indywidualnie opracowane na indywidualne potrzeby naszych Klientów. Chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu.

    pl_PLPolish