Wdrożenie GMP+ B1

Kompleksowa usługa wdrożenia wymagań GMP + B1 uwzględnia m.in.:

 • Spotkania u Klienta w celu poznania specyfiki pracy danej firm oraz zachodzących w niej procesów; audit zerowy GMP + B1
 • Kompleksowe opracowanie dokumentacji GMP + B1 oraz określenie nowych zasad zarządzania koniecznych do implementacji w przedsiębiorstwie,
 • Przygotowanie kadry pracowniczej do pracy według zasad standardu zapoznanie z nowo opracowaną dokumentacją oraz przeszkolenie z wymagań GMP + B1 (ogólne szkolenie z wymagań GMP + B1, szkolenie dla auditorów wewnętrznych, szkolenie dla Pełnomocnika GMP + B1, bądź inne szkolenia- według uznania Klienta) oraz zapoznanie pracowników z nowo opracowaną dokumentacją
 • Przeprowadzenie audytu wewnętrznego GMP + B1 wraz z ocena skuteczności funkcjonowania nowo wprowadzonych zasad, wykonanie przeglądu zarządzania oraz przygotowania do certyfikacji GMP + B1
 • Uczestnictwo i wsparcie w trakcie auditu trzeciej strony (audi certyfikacyjny)

Doradztwo GMP+ B1

Doradztwo i konsultacje w zakresie GMP + B1. Nasi konsultanci wyróżniają się indywidualnym podejściem do każdego z naszych Klientów, doborem odpowiedniej strategii, dopasowanej do profilu i specyfiki danego przedsiębiorstwa. Jeśli potrzebujesz wsparcia we właściwym utrzymywaniu systemu GMP + B1 bądź zastanawiasz się nad wdrożeniem systemu w swoim przedsiębiorstwie skorzystaj z doradztwa naszych konsultantów.

Szkolenia GMP+ B1

Szkolenie z wymagań GMP+ B1

Cel szkolenia:  Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie dostosowania do nowych wymagań standardu GMP+ B1

Profil uczestnika: Szkolenie dedykowane jest do pracowników objętych systemem GMP+B1, kierownictwa średniego szczebla oraz osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Przebieg szkolenia:

 1. Wprowadzenie do bezpieczeństwa pasz
  1. Terminologia, definicje;
  2. Wdrażanie systemu GMP+;
  3. Omówienie wymagań normy GMP+ B1;
   • dokumentacja systemu GMP+ B1
   • odpowiedzialność zarządu
   • polityka
   • planowanie systemu
   • odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja w zakresie bezpieczeństwa pasz
   • zespół HACCP
   • przeglądy GMP
   • programy warunków wstępnych (infrastruktura, środowisko pracy, identyfikacja i śledzenie drogi produktów, EWS, produkcja)
   • system HACCP w produkcji pasz oraz kontrola procesu (wymagania dotyczące pasz, analiza ryzyka, CCP i CP zasady ustalania, monitoring, zakupy)
  4. Pomiary, analiza, usprawnienia
  5. Łańcuch dostaw w łańcuchu paszowym GMP+;
  6. Zasady gatekeeper’a;
  7. Badania laboratoryjne w łańcuchu GMP+;
 2. Certyfikacja systemu GMP+ 

Szkolenie zakończone jest egzaminem, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia wydane przez firmę szkoleniową zarejestrowaną w RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych), uznawane przez jednostki certyfikujące.

Trenerzy: szkolenie prowadzą auditorzy i trenerzy jednostek certyfikujących

Miejsce szkolenia: Poznań

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 h)

Cena: 899,00 netto + VAT

Szkolenie Pełnomocnik GMP+ B1

Cel szkolenia:  Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie dostosowania do nowych wymagań standardu GMP+ B1

Profil uczestnika: Szkolenie dedykowane jest osób odpowiedzialnych za utrzymanie systemu GMP+ B1.

Przebieg szkolenia:

 1. Wprowadzenie do bezpieczeństwa pasz
 2. Terminologia, definicje;
 3. Wdrażanie systemu GMP+;
 4. Omówienie wymagań normy GMP+ B1;
  • dokumentacja systemu GMP+ B1
  • odpowiedzialność zarządu
  • polityka
  • planowanie systemu
  • odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja w zakresie bezpieczeństwa pasz
  • zespół HACCP
  • przeglądy GMP
  • programy warunków wstępnych (infrastruktura, środowisko pracy, identyfikacja i śledzenie drogi produktów, EWS, produkcja)
  • system HACCP w produkcji pasz oraz kontrola procesu (wymagania dotyczące pasz, analiza ryzyka, CCP i CP zasady ustalania, monitoring, zakupy)
 5. Pomiary, analiza, usprawnienia
 6. Łańcuch dostaw w łańcuchu paszowym GMP+;
 7. Zasady gatekeeper’a;
 8. Badania laboratoryjne w łańcuchu GMP+;
 9. Certyfikacja systemu GMP+ .
 10. Rola pełnomocnika ds. GMP:
  • audyty wewnętrzne
  • przegląd systemu
  • weryfikacja i walidacja
  • postępowanie z wyrobem niezgodnym i EWS
  • doskonalenie systemu

Szkolenie zakończone jest egzaminem, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia wydane przez firmę szkoleniową zarejestrowaną w RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych), uznawane przez jednostki certyfikujące.

Trenerzy: szkolenie prowadzą auditorzy i trenerzy jednostek certyfikujących

Miejsce szkolenia: Poznań

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 h)

Cena: 899,00 netto + VAT

Szkolenie Auditor wewnętrzny GMP+ B1

Cel szkolenia:  Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie dostosowania do nowych wymagań standardu GMP+ B1

Profil uczestnika: Szkolenie dedykowane jest dla auditorów wewnętrznych systemu GMP+ B1.

Przebieg szkolenia:

 1. Wprowadzenie do bezpieczeństwa pasz
 2. Terminologia, definicje;
 3. Wdrażanie systemu GMP+;
 4. Omówienie wymagań normy GMP+ B1;
  • dokumentacja systemu GMP+ B1
  • odpowiedzialność zarządu
  • polityka
  • planowanie systemu
  • odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja w zakresie bezpieczeństwa pasz
  • zespół HACCP
  • przeglądy GMP
  • programy warunków wstępnych (infrastruktura, środowisko pracy, identyfikacja i śledzenie drogi produktów, EWS, produkcja)
  • system HACCP w produkcji pasz oraz kontrola procesu (wymagania dotyczące pasz, analiza ryzyka, CCP i CP zasady ustalania, monitoring, zakupy)
 5. Pomiary, analiza, usprawnienia
 6. Łańcuch dostaw w łańcuchu paszowym GMP+;
 7. Zasady gatekeeper’a;
 8. Badania laboratoryjne w łańcuchu GMP+;
 9. Certyfikacja systemu GMP+ .
 10. Zasady prowadzenia audytów wewnętrznych 
  • analiza niezgodności dotyczących standardów GMP+ B1
  • zasady stwierdzania i interpretacji niezgodności (ćwiczenia z wykorzystania wiedzy zdobytej w pierwszym dniu szkolenia)
 11. Praktyczne i prawne aspekty funkcjonowania systemu GMP+ w firmie produkcyjnej

Szkolenie zakończone jest egzaminem, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia wydane przez firmę szkoleniową zarejestrowaną w RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych), uznawane przez jednostki certyfikujące.

Trenerzy: szkolenie prowadzą auditorzy i trenerzy jednostek certyfikujących

Miejsce szkolenia: Poznań

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 h)

Cena: 899 netto + VAT

Szkolenia specjalne z wymagań GMP+ B1- według wymagań Klienta

Przygotowujemy szkolenia indywidualnie opracowane na indywidualne potrzeby naszych Klientów. Chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu.

pl_PLPolish