Szkolenia GDP

Szkolenie z wymagań GDP- Dobra Praktyka Dystrybucyjna

Cel szkolenia:  Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie dostosowania organizacji działającej w łańcuchu dystrybucji produktów leczniczych do wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP);

Profil uczestnika: Szkolenie dedykowane jest do pracowników objętych GDP; przedsiębiorców prowadzących obrót hurtowy produktami leczniczymi, z wyłączeniem produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz pośredników w obrocie produktami leczniczymi.

Przebieg szkolenia:

 1. Wymagania fundamentalne;
 2. Omówienie wymagań GDP w dziele:
  • Zarządzanie jakością
  • Personel
  • Pomieszczenia i sprzęt
  • Dokumentacja
  • Czynności operacyjne
  • Reklamacje, zwroty, podejrzenia sfałszowanych produktów leczniczych i wycofanie produktów leczniczych
  • Działania zlecane podmiotom zewnętrznym
  • Inspekcje wewnętrzne
  • Transport
 3. Proces certyfikacji standardu GDP

  Szkolenie zakończone jest egzaminem, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia wydane przez firmę szkoleniową zarejestrowaną w RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych), uznawane przez jednostki certyfikujące.

  Trenerzy: szkolenie prowadzą auditorzy i trenerzy jednostek certyfikujących

  Miejsce szkolenia: Poznań

  Czas trwania szkolenia: 1 dni (8 h)

  Cena: 399,00 netto + VAT

  pl_PLPolish