Wdrożenie FOOD DEFENCE

Pomagamy przedsiębiorstwom we właściwej implementacji zasad oraz standardów prowadzenia skutecznej strategii ochrony żywności przed zanieczyszczeniami. Ma ona zasadnicze znaczenie dla spełnienia wymogów prawnych oraz zaufania do marki.

Doradztwo FOOD DEFENCE

Świadczymy usługę profesjonalnego doradztwa w zakresie zarządzania bezpieczeństwem żywności. Chcemy, aby nasz Klient był przygotowany zarówno na działania prewencyjne (ocena stopnia narażenia producenta na atak, sposoby ochrony produkcji przed dostępem osób niepowołanych, budowa świadomości personelu w zakresie bezpieczeństwa żywności), jak też na działania w momencie, gdy dochodzi do sytuacji kryzysowej (ocena powagi sytuacji, reakcja i dopasowanie działań).

Szkolenia FOOD DEFENCE

Cel szkolenia:  Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie dostosowania do wymagań FOOD DEFENCE

Profil uczestnika: Szkolenie dedykowane jest do pracowników praktykujących zasady FOOD DEFENCE w swoich przedsiębiorstwach, kierownictwa średniego szczebla oraz osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Przebieg szkolenia: 

  1. Wprowadzenie do fałszowania żywności
  2. Omówienie food defense, w tym kluczowe definicje i wytyczne, takie jak PAS 96:2014;
  3. Ocena niebezpieczeństw (HACCP), narażenia (VACCP) i zagrożeń (TACCP);
  4. Czynniki ludzkie dotyczące oszustw związanych z żywnością i food defense;
  5. Raport Elliotta;
  6. Cyber zagrożenia;
  7. Narzędzia oceny oszustw: CARVER + shock i SSAFE;
  8. Autentyczność żywności;
  9. Badanie żywności;
  10. Zasady opracowywania planów food defence.

Szkolenie zakończone jest egzaminem,  po zdaniu którego uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia wydane przez firmę szkoleniową  zarejestrowaną w RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych), uznawane przez jednostki certyfikujące.

Trenerzy: szkolenie prowadzą auditorzy i trenerzy jednostek certyfikujących

Miejsce szkolenia: Poznań

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 h)

Cena: 799,00 netto + VAT

pl_PLPolish