Wdrożenia FAMI-QS

Kompleksowa usługa wdrożenia wymagań standardu FAMI-QS uwzględnia m.in.:

 • Spotkania u Klienta w celu poznania specyfiki pracy danej firm oraz zachodzących w niej procesów; audit zerowy pod względem wymagań FAMI-QS – ocena aktualnego stanu
 • Kompleksowe opracowanie dokumentacji niezbędnej do utrzymania systemu FAMI-QS oraz określenie nowych zasad zarządzania koniecznych do jego implementacji zasad standardu w przedsiębiorstwie,
 • Przygotowanie kadry pracowniczej do pracy w systemie; zapoznanie z nowo opracowaną dokumentacją oraz przeszkolenie z wymagań FAMI-QS (ogólne szkolenie z wymagań FAMI-QS, szkolenie dla auditorów wewnętrznych, szkolenie dla Pełnomocnika FAMI-QS bądź inne szkolenia- według uznania Klienta) oraz zapoznanie pracowników z nowo opracowaną dokumentacją
 • Przeprowadzenie audytu wewnętrznego FAMI-QS wraz z ocena skuteczności funkcjonowania nowo wprowadzonych zasad

Doradztwo FAMI-QS

Doradztwo i konsultacje w zakresie wymagań standardu FAMI-QS. Nasi konsultanci wyróżniają się indywidualnym podejściem do każdego z naszych Klientów, doborem odpowiedniej strategii, dopasowanej do profilu i specyfiki danego przedsiębiorstwa. Jeśli potrzebujesz wsparcia we właściwym utrzymywaniu wymagań standardu FAMI-QS bądź posiadasz wątpliwości czy właściwie je realizujesz skorzystaj z doradztwa naszych konsultantów.

Szkolenia FAMI-QS

Szkolenie z wymagań FAMI-QS

Cel szkolenia:  Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie utrzymywania systemu Fami-qs w organizacji.

Profil uczestnika: Szkolenie dedykowane jest do pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie wymagań standardu Fami-qs, , kierownictwa średniego szczebla oraz osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Przebieg szkolenia:

 1. Szczegółowe omówienie i interpretacja wymagań standardu Fami-qs;
  • wprowadzenie
  • zakres FAMI-QS
  • warunki i definicje
  • kontekst operatora
  • przywództwo
  • planowanie
  • dobre praktyki produkcyjne (infrastruktura, warunki produkcji, środki zapobiegania zanieczyszczeniom krzyżowym, Higiena, Transport, Informacje na temat opakowań pasz i komunikacja z klientem, System obsługi reklamacji, Procedury wycofania)
  • działanie (planowanie i kontrola operacyjna, projektowanie rozwój, kontrola zmian)
  • wybór dostawców i zarządzanie nimi, program HACCP
  • ocena wydajności
  • doskonalenie
 2. Wymagania dot. certyfikacji FAMI-QS

Szkolenie zakończone jest egzaminem, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia wydane przez firmę szkoleniową zarejestrowaną w RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych), uznawane przez jednostki certyfikujące.

Trenerzy: szkolenie prowadzą auditorzy i trenerzy jednostek certyfikujących.

Miejsce szkolenia: Poznań

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 h)

Cena: 699,00 netto + VAT

Szkolenie Pełnomocnik FAMI-QS

Cel szkolenia:  Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie utrzymywania wymagań standardu Fami-qs w organizacji.

Profil uczestnika: Szkolenie dedykowane jest do pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie wymagań standardu Fami-qs w organizacji

Przebieg szkolenia: Szkolenie składa się z części teoretycznej wraz z warsztatem umiejętności praktycznych.

I. W ramach części teoretycznej omówione zostaną szczegółowo nw. zagadnienia wraz z przykładami zastosowania w organizacji:

 1. Szczegółowe omówienie i interpretacja wymagań standardu Fami-qs;
  • warunki i definicje
  • kontekst operatora
  • przywództwo
  • planowanie
  • dobre praktyki produkcyjne (infrastruktura, warunki produkcji, środki zapobiegania zanieczyszczeniom krzyżowym, higiena, transport, Informacje na temat opakowań pasz i komunikacja z klientem, system obsługi reklamacji, procedury wycofania)
  • działanie (planowanie i kontrola operacyjna , projektowanie rozwój, kontrola zmian)
  • wybór dostawców i zarządzanie nimi, program HACCP
  • ocena wydajności
  • doskonalenie
 2. Wymagania dot. certyfikacji Fami-qs.
 3. Zadania pełnomocnika FAMI-QS:
  • certyfikacja FAMI-QS,
  • identyfikacja, opracowanie i utrzymywanie procesów;
  • zasady utrzymywania dokumentacji systemowej,
  • zarządzacie auditami wewnętrznymi,
  • działania doskonalące.

II. W ramach części warsztatowej podczas realizacji praktycznych ćwiczeniach uczestnik pozna:

 • HACCP, VACCP, TACCP oraz analiza ryzyka dla procesów – różnice, metodologie
 • różne metody opisywania procesów – przegląd wraz z omówieniem dokumentacji
 • zasady zatwierdzania dostawców niepewnych – audit drugiej strony (narzędzia, metody, wymagania)

  Szkolenie zakończone jest egzaminem, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia wydane przez firmę szkoleniową zarejestrowaną w RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych), uznawane przez jednostki certyfikujące.

   Trenerzy: szkolenie prowadzą auditorzy i trenerzy jednostek certyfikujących.

   Miejsce szkolenia: Poznań

   Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 h)

   Cena: 699,00 netto + VAT

   Szkolenie Auditor wewnętrzny FAMI-QS

   Cel szkolenia:  Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie dostosowania do wymagań systemu Fami-qs.

   Profil uczestnika: Szkolenie dedykowane dla uditorów wewnętrznych

   Przebieg szkolenia: Szkolenie składa się z części teoretycznej wraz z warsztatem umiejętności praktycznych.

   I. W ramach części teoretycznej omówione zostaną szczegółowo nw. zagadnienia wraz z przykładami zastosowania w organizacji:

   1. Szczegółowe omówienie i interpretacja wymagań standardu Fami-qs;
    • Warunki i definicje
    • Kontekst operatora
    • Przywództwo
    • Planowanie
    • Dobre praktyki produkcyjne (infrastruktura, warunki produkcji, środki zapobiegania zanieczyszczeniom krzyżowym, Higiena, Transport, Informacje na temat opakowań pasz i komunikacja z klientem, System obsługi reklamacji, Procedury wycofania)
    • Działanie (Planowanie i kontrola operacyjna , Projektowanie rozwój, Kontrola zmian,
    • Wybór dostawców i zarządzanie nimi, Program HACCP
    • Ocena wydajności
    • Doskonalenie
   2. Wytyczne dotyczące audytowania według standardu Fami-qs;
    • Niezależność audytora oraz zasady pracy
    • Program audytu
    • Próby audytowe
    • Ocena zgromadzonych dowodów
    • Dokumentacja z audytu wraz z dokumentacją towarzysząca
    • Monitoring wyników
    • Ocena audytu wewnętrznego

   II. W ramach części warsztatowej podczas realizacji praktycznych ćwiczeniach uczestnik pozna:

   • realizacja auditu wewnętrznego – elementy auditu, inicjowanie, zbieranie dowodów, pytania auditowe, zapisy z auditów
   • raport z auditu w tym sporządzanie raportów z audytów wewnętrznych
   • niezgodności; opisywanie niezgodności, rodzaje
   • działania poauditowe – korekcje, działania korygujące, doskonalenie, sprawdzanie skuteczność auditu

   Szkolenie zakończone jest egzaminem, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia wydane przez firmę szkoleniową zarejestrowaną w RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych), uznawane przez jednostki certyfikujące.

    Trenerzy: szkolenie prowadzą auditorzy i trenerzy jednostek certyfikujących.

    Miejsce szkolenia:  Poznań

    Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 h)

    Cena: 699,00 netto + VAT

    Szkolenia specjalne z wymagań FAMI-QS- według wymagań Klienta

    Przygotowujemy szkolenia indywidualnie opracowane na potrzeby naszych Klientów dotyczących wymagań standardu FAMI-QS. Chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu.

    pl_PLPolish