Wdrożenie BRC FOOD

Kompleksowa usługa wdrożenia wymagań BRC FOOD uwzględnia m.in.:

 • Spotkania u Klienta w celu poznania specyfiki pracy danej firm oraz zachodzących w niej procesów; audit zerowy BRC FOOD
 • Kompleksowe opracowanie dokumentacji BRC FOOD oraz określenie nowych zasad zarządzania koniecznych do implementacji wymagań standardu w przedsiębiorstwie,
 • Przygotowanie kadry pracowniczej do pracy w systemie; zapoznanie z nowo opracowaną dokumentacją oraz przeszkolenie z wymagań BRC FOOD (ogólne szkolenie z wymagań BRC FOOD, szkolenie dla auditorów wewnętrznych, szkolenie dla Pełnomocnika BRC FOOD, bądź inne szkolenia- według uznania Klienta) oraz zapoznanie pracowników z nowo opracowaną dokumentacją,
 • Przeprowadzenie audytu wewnętrznego BRC FOOD wraz z ocena skuteczności funkcjonowania nowo wprowadzonych zasad oraz przygotowania do certyfikacji BRC FOOD,
 • Uczestnictwo i wsparcie w trakcie auditu trzeciej strony (audi certyfikacyjny).

Doradztwo BRC FOOD

Doradztwo i konsultacje w zakresie BRC FOOD. Nasi konsultanci wyróżniają się indywidualnym podejściem do każdego z naszych Klientów, doborem odpowiedniej strategii, dopasowanej do profilu i specyfiki danego przedsiębiorstwa. Jeśli potrzebujesz wsparcia we właściwym utrzymywaniu standardu BRC FOOD bądź zastanawiasz się nad wdrożeniem systemu w swoim przedsiębiorstwie skorzystaj z doradztwa naszych konsultantów.

Szkolenia BRC FOOD

Szkolenie z wymagań BRC FOOD

Cel szkolenia:  Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie dostosowania do nowych wymagań standardu BRC FOOD

Profil uczestnika: Szkolenie dedykowane jest do pracowników objętych systemem standardu BRC FOOD, kierownictwa średniego szczebla oraz osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Przebieg szkolenia:

 1. Wprowadzenie do standardu BRC Food v8;
 2. Wymagania fundamentalne;
 3. Omówienie wymagań BRC Food v8:
  • zaangażowanie kierownictwa,
  • system HACCP i zarządzanie jakością,
  • zakład i środowisko produkcji,
  • kontrola wyrobu,
  • kontrola procesu,
 4. Proces certyfikacji standardu BRC Food v8.

Szkolenie zakończone jest egzaminem,  po zdaniu którego uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia wydane przez firmę szkoleniową  zarejestrowaną w RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych), uznawane przez jednostki certyfikujące.

Trenerzy: szkolenie prowadzą auditorzy i trenerzy jednostek certyfikujących

Miejsce szkolenia: Poznań

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 h)

Cena: 799,00 netto + VAT

Szkolenie Pełnomocnik BRC FOOD

Cel szkolenia:  Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie dostosowania do nowych wymagań standardu BRC FOOD

Profil uczestnika: Szkolenie dedykowane jest dla pełnomocników BRC FOOD.

Przebieg szkolenia:

 1. Wprowadzenie do bezpieczeństwa żywności;
 2. Omówienie wymagań standardu BRC Food v8:
  • zaangażowanie kierownictwa,
  • system HACCP i zarządzanie jakością,
  • zakład i środowisko produkcji,
  • kontrola wyrobu,
  • kontrola procesu,
 3. Tworzenie analizy zagrożeń oraz planów HACCP;
 4. Rola pełnomocnika systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności;
 5. Identyfikowalność w łańcuchu dostaw;
 6. Zarządzanie dokumentacją systemową;
 7. Zarządzanie auditami wewnętrznymi;
 8. Analiza danych i przegląd zarządzania.

Szkolenie zakończone jest egzaminem,  po zdaniu którego uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia wydane przez firmę szkoleniową  zarejestrowaną w RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych), uznawane przez jednostki certyfikujące.

Trenerzy: szkolenie prowadzą auditorzy i trenerzy jednostek certyfikujących

Miejsce szkolenia: Poznań

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 h)

Cena: 799,00 netto + VAT

Szkolenie Auditor wewnętrzny BRC FOOD

Cel szkolenia:  Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie dostosowania do nowych wymagań standardu BRC FOOD

Profil uczestnika: Szkolenie dedykowane jest dla auditorów wewnętrznych BRC FOOD

Przebieg szkolenia::

 1. Wprowadzenie do bezpieczeństwa żywności;
 2. Omówienie wymagań standardu BRC Food v8 pod kątem audytowania:
  • zaangażowanie kierownictwa,
  • system HACCP i zarządzanie jakością,
  • zakład i środowisko produkcji,
  • kontrola wyrobu,
  • kontrola procesu,
 3. Identyfikowalność w łańcuchu dostaw;
 4. Proces auditowania:
  • wprowadzenie do auditowania,
  • kompetencje auditorów,
  • inicjowanie auditu i przygotowanie działań auditowych,
  • prowadzenie działań auditowych,
  • przygotowanie i dystrybucja raportu.

Szkolenie zakończone jest egzaminem,  po zdaniu którego uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia wydane przez firmę szkoleniową  zarejestrowaną w RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych), uznawane przez jednostki certyfikujące.

Trenerzy: szkolenie prowadzą auditorzy i trenerzy jednostek certyfikujących

Miejsce szkolenia: Poznań

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 h)

Cena: 799,00 netto + VAT

Szkolenia specjalne z wymagań SA 8000 – według wymagań Klienta

Przygotowujemy szkolenia indywidualnie opracowane na indywidualne potrzeby naszych Klientów. Chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu.

pl_PLPolish