Zadzwoń teraz (+48) 515 29 11 78

Wdrożenie RODO

 

WDROŻENIE RODO

Czym jest RODO?

RODO to unijne przepisy w zakresie ochrony danych osobowych obywateli Unii Europejskiej – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Przepisy te obwiązują w Polsce od dnia 25.05.2018 r.

RODO określa wiele zagadnień, które umożliwiają podmiotom danych korzystanie z licznych praw, np. z prawa do bycia zapomnianym. Za niestosowanie się do wymagań RODO grożą przedsiębiorcom wysokie kary finansowe.

Dla kogo?

RODO obowiązuje wszystkich przedsiębiorców, którzy w związku ze swoją działalnością przetwarzają dane osobowe, bez względu na ich wielkość i obroty oraz niezależnie od formy prowadzonej działalności (czyli również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz małe spółki).

Nie ma przy tym znaczenia, czy są to dane osobowe klientów, kontrahentów, pracowników, czy potencjalnych klientów przedsiębiorcy oraz czy dane te są przetwarzane komputerowo, czy mechanicznie.

Dla Podmiotów przetwarzających dane osobowe wiąże się to z szeregiem nowych obowiązków tj.:

 • uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych,

 • rejestrowanie czynności przetwarzania,

 • zgłaszanie naruszenia ochrony danych organowi nadzorczemu,

 • zawiadamianie podmiotu danych o naruszeniu ochrony danych osobowych,

 • ocena skutków dla ochrony danych,

 • wdrożenie dokumentacji i innych rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo przetwarzania danych.

 • powołanie Inspektorów – kiedy jest konieczne i kiedy wymagane przez RODO.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Dzięki wdrożeniu RODO organizacja uzyska:

 • zapewnienie działania zgodnego z prawem,

 • ochronę kapitału informacyjnego firmy,

 • zminimalizowanie ryzyka otrzymania wysokich kar za nieprzestrzeganie przepisów,

 • zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa przetwarzanych informacji,

 • lepszą ochronę interesów firmy,

 • ułatwienie wykrywania nieprawidłowości,

 • uporządkowanie przetwarzanych danych.

 

Rozporządzenie wprowadza narzędzia ochrony danych osobowych osób, których informacje te dotyczą. Nowe regulacje mają zwiększyć ochronę danych osobowych osób.

 

Dodatkowe informacje

Wspieramy organizacje do prawidłowego spełniania obowiązków prawnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Zakres oferty obejmuje opracowanie dokumentacji, przeprowadzenie szkoleń oraz nadzór nad wdrożeniem.

W ramach prac doradczo konsultacyjnych opracowane zostaną dokumenty regulujące zasady działania w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych takich jak (przykład):

 

1. Polityka bezpieczeństwa

2. Metodyka szacowania i postępowania z ryzykiem

3. Raport z szacowania i postępowania z ryzykiem

4. Plan odtworzenia po katastrofie

5. Polityka kontroli dostępu

6. Polityka usuwania i niszczenia informacji

7. Procedura zarządzania incydentami

8. Procedury operacyjne/ dla systemów teleinformatycznych

9. Procedury pracy w strefach bezpieczeństwa

10. Zobowiązanie do zachowania poufności

11. Procedury eksploatacji dla systemów, aplikacji używanych do przetwarzania danych i informacji

12. Rejestr przetwarzania danych RODO

13. Obowiązek informacyjny (proces wraz z załącznikami – wzory oświadczeń dla podmiotów)

14. Zgody na przetwarzanie danych osobowych

15. Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu

16. Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych

 

 

Masz dodatkowe pytania?

 

 

 

Konsultacje w obszarze RODO

W ramach usługi konsultacji nasi pracownicy dokonają analizy zgłoszonego zagadnienia, problemu lub wątpliwości i zarekomendują najlepsze rozwiązania.

Usługa realizowana jest w siedzibie klienta lub w formie pracy zdalnej.

W związku z wprowadzeniem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych dnia 25 maja 2018 roku każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą na terenie Unii jest zobowiązany do stosowania nowych przepisów.

 

 

 

Masz dodatkowe pytania?

 

Polityka prywatności

Polityka Prywatności strony. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij w link poniżej

Polityka prywatności strony

Szybki kontakt

A&S Consulting

ul. Św. Michała 43
61-119 Poznań
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: 515 29 11 78
www.as-consulting.pl

 

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout